Erika mézes műhelye

Adatkezelés

A 2018. május 25-i időponttól kezdődően érvénybe lépett a 2016/679 EU Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. Mivel kezelem az Ön személyes adatait, ezúton kívánom tájékoztatni Önt arról, hogy milyen célra használom ezen adatokat és melyek az Ön jogai a Rendelet szerint.

 

Melyik adatkezelő egység dolgozza fel az Ön adatait

 

A Rendelet szerint (a továbbiakban GDPR) a személyes adatok kezelői („Adatkezelők”) a jelen esetben a következők:

Fritz Erika egyéni vállalkozó 

7030 Paks, Kishegyi út 7.

Tel:+3620/583-0080

Email:info@erikamezesmuhelye.hu

Adószám:66074829-1-37

ORIENT-WEB Bt. (weblap és webmail üzemeltető)

3532 Miskolc, Görögszőlő u. 1.

Adószám: 22249746-2-05

 

Melyek a feldolgozott személyes adatok

 

Az Ön személyes adatai, amelyeket begyűjtök és feldolgozok: vezetéknév és keresztnév, lakcím (kiszállítási postacím), e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok (megrendelés véglegesítése esetén). Ezek az adatok előzőleg begyűjtésre kerültek, vagy a jelen időpontban begyűjtésre kerülnek a folyamatban lévő kereskedelmi kapcsolatok során, és Ön beleegyezését adta ehhez a művelethez a hatályos jogszabályoknak megfelelően! Mindent megteszek azért, hogy ezeket az adatokat teljes biztonságban őrizzük és kizárólag a törvény és az Ön által megengedett célokra használjam. Ön bármely pillanatban meggondolhatja magát és kérheti személyes adatainak az adatabázisunkból való törlését, a korábban adott beleegyezése visszavonását követően.

Önnek lehetőségében áll kapcsolatba lépni az info@erikamezesmuhelye.hu e-mail címen.

 

Milyen célból kerülnek feldolgozásra a személyes adatok

 Az Ön személyes adatait olyan törvényes célokra használom, mint kereskedelmi tevékenységek folytatása (a www.erikamezesmuhelye.hu weboldal közvetítése által végzett vásárlás során végzett megrendelések alkalmával).

 Az országos jogszabály (677/2001. sz. törvény) és a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kötelességünk az Ön személyes adatait biztonságosan és a meghatározott célokra használni.

  

Mi képezi ezen adatok feldolgozásának alapját

 Annak alapját, hogy begyűjtjük és feldolgozzuk az Ön személyes adatait, az Ön beleegyezése képezi, azáltal, hogy ajánlatot vagy terméket rendelt oldalamon. Ugyanakkor létezik egy jogi és/vagy szerződéses alap is, amely azon a kereskedelmi kapcsolaton nyugszik, amely létrejött Ön és a Fritz Erika egyéni vállalkozó között a megrendelések véglegesítésével és a megrendelt termékek kifizetésével, a nem megfelelő és/vagy elutasított termékek visszaküldésével, stb., emellett pedig egy olyan törvényes alap, amely szükséges és nélkülözhetetlen az általam folytatott, Rendelet által előírt kereskedelmi és gazdasági tevékenységek végzéséhez.

 

Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat

 A begyűjtött adatok a meghatározott kereskedelmi tevékenység folytatásának céljából kerülnek feldolgozásra:

 •          az ajánlatkérés megrendelés/teljesítése/kereskedelmi kapcsolat teljes időtartama alatt;
 •          a kereskedelmi viszony/szerződés megszűnését követő 3 éven keresztül;
 •          a 3 éves időtartam lejárata után, amennyiben a személyes adatok megőrzése szükséges a tevékenységi területen alkalmazandó törvényeknek megfelelően, anélkül azonban, hogy ez az időszak túllépné a törvény által megszabott maximális időtartamot;

 

A személyes adatok feldolgozásához, petícióhoz vagy panaszhoz való jogok

 A Rendeletnek megfelelően Ön mint  Fritz Erika egyéni vállalkozó ügyféle a alábbi joggal rendelkezik:

 •            tájékoztatáshoz való jog az általunk feldolgozott Személyes Adatokkal kapcsolatban;
 •            hozzáférési jog a feldolgozott/kezelt személyes adatokhoz;
 •            a feldolgozott és/vagy kezelt adatok helyesbítéséhez kapcsolódó jog;
 •            a személyes adatok törlésére vonatkozó jog, miután ezek az adatok már nem szükségesek, vagy a beleegyezés visszavonásra került, vagy törvénytelen feldolgozás esete áll fenn, stb.;
 •            jog a személyes adatok korlátozására;
 •            automatikus profilalkotás alapján történő értékelés megtagadásának joga;
 •            más Adatkezelő általi adathordozás lehetőségéhez való jog;

           kifogáshoz való jog és egyéni automatizált döntéshozó folyamathoz való jog, amely magában foglalja a személyes adatok feldolgozása elleni fellépés jogát.

A fentiekben felsorolt jogok gyakorlásához ügyfélként, joga van egy írott és keltezett kérelemmel fordulni hozzám, amelyet a info@erikamezesmuhelye.hu e-mail címre szükséges megküldenie, és amely által jog szerint és törvényes módon élhet az Önnek biztosított közbelépés jogával a következők tekintetében:

 •          olyan adatok kijavítása, aktualizálása, blokkolása vagy törlése, amelyek felhasználása nem az országos jogszabály (677/2001. sz. Törvény) és a 2016/679 EU Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történt, ezzel a jog bármikor élhet a fentiekben felsorolt tevékenységek kapcsán, különösképpen abban az esetben, ha az adatok hiányosak vagy pontatlanok;
 •          személyes jellegű adatok anonimizálása;
 •          értesítés megküldése azon harmadik személyeknek, akik számára bemutatásra/kiadásra kerültek az illető adatok, azzal a feltétellel, hogy ez az értesítés nem képez aránytalan erőfeszítést azon törvényes érdekkel szemben, amely sérülhet;
 •          az Ön személyes adatai feldolgozásának megszüntetése, ha az lehetséges a feldolgozás céljának megfelelően. Adatkezelőként tájékoztatjuk Önt, hogy adatai feldolgozását azonnal megszüntetjük, ha megszűnik az a cél, amiért az adatokat begyűjtöttük.

 

Személyes adatok megküldése más címzettek részére

 Fritz Erika egyéni vállalkozó , törvényes kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy egyéb jogi célból, kiadhatjuk az Ön személyes adatait közigazgatási szervek, bírósági szervek részére  illetve egyéb kategóriába tartozó, magyarországi vagy külföldi, Európai Unióba/Európai Gazdasági Térségbe tartozó címzett számára, biztosítva ugyanakkor Önt arról, hogy személyes adatai védelmére megfelelő garanciát vállalunk (például: szabványszerződési záradékok, kötelező vállalati szabályok, stb.).

Megosztás